Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Klasifikácia čistenej vody podľa odvetví

Demineralizovaná voda vyrobená pomocou demineralizačných osmóz Crystal DEMI sa môže používať na nasledovné účely:

 • Čistá technologická voda
 • Demineralizovaná voda s veľmi nízkou vodivosťou

Deionizovaná voda vyrobená pomocou deionizačných osmóz Crystal LAB sa môže používať na nasledovné účely:

 • Aqua purificata (čistá voda)
 • Aqua Valde purificata (ultra-čistá voda)
 • Procesná laboratórna voda, typ II a III

Destilovaná voda vyrobená pomocou elektro-deionizačných úpravní vody Crystal EDI sa môže používať na nasledovné účely. Spĺňa nasledovné požiadavky čistoty vody:

 • Ultra-čistá voda s vodivosťou pod 0,1 microSiemens/cm (napr. pre elektro-technicky priemysel)
 • Aqua purificata (čistá voda) Ph.Eur
 • Aqua Valde purificata (ultra-čistá voda) Ph.Eur
 • Procesná laboratórna voda, typ II a III ČSN ISO 3696
 • Po doplnení UV sterilizácie spĺňa požiadavky procesnej laboratórnej vody, typ I ČSN ISO 3696

Voda na farmaceutické účely:

V zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 140/1998 verejná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť verejnosti vrátane individuálnej prípravy liečivých prípravkov. Pri príprave liečivých prípravkov, umývaní obalov a výrobných zariadení, sa ako pomocná látka používa čistená voda - AQUA PURIFICATA.

Najčastejšími parametrami kvality vody sú: požadovaná vodivosť (µS/cm), obsah organických látok a obsah mikroorganizmov.

Požiadavky na fyzikálno-chemickú čistotu a mikrobiálnu nezávadnosť vody používanej na farmaceutické účely sú špecifikované v norme EUROPEAN PHARMACOPOEIA a platnom liekopise:

EUROPEAN PHARMACOPOEIA rozlišuje tieto typy vody:

 • AQUA AD BIBENDUM (Potable water - Pitná voda)
 • AQUA PURIFICATA (PW - Purified Water - Čistená voda - Čistá voda)

 • AQUA VALDE PURIFICATA (HPW - Highly Purified Water - Vysoko-čistená voda - Ultra-čistá voda)

 • AQUA AD INJECTABILIA (WFI - Water For Injection - Injekčná voda - Voda pre injekcie)

 • Pure Steam (Čistá para - Kondenzovaná para)

Použitie tychto vod doplnit z letaku BWT - Pharmaceutical Waters

Pri všetkých prístrojoch Crystal LAB GARANTUJEME výslednú čistú vodu kvality AQUA PURIFICATA (Čistá voda) a AQUA VALDE PURIFICATA (Ultra-čistá voda). Všetky zariadenia Crystal LAB sú schválené ako vhodné zariadenia na výrobu AQUA PURIFICATA (Čistej vody) a AQUA VALDE PURIFICATA (Ultra-čistej vody).

Ku zariadeniam Crystal LAB poskytujeme odborný záručný aj pozáručný servis. Všetky náhradné diely a spotrebné filtračné vložky máme skladom, preto vieme vyriešiť akýkoľvek problém do 24 hodín.

Aby zariadenie vyrábajúce čistenú vodu bolo schopné dodávať vodu požadovanej kvality je nutné dodržiavať nielen doporučené servisné intervaly, ale aj dodržiavať zásady hygienického režimu pri príprave a uchovávaní čistenej vody.

Kontrola kvality používanej čistenej vody musí byť vykonávaná podľa platnej normy minimálne 4x ročne. Okrem toho vždy po každom zásahu do prístroja používaného na prípravu Aqua purificata.

 

EUROPEAN PHARMACOPOEIA - AQUA PURIFICATA (Čistá voda)

Voda spĺňa požiadavky kvality vody Ph.Eur. AQUA PURIFICATA, ak jej vodivosť pri zaznamenanej teplote nie je väčšia ako hodnota uvedená v nasledovnej tabuľke:

DOPLNIT TABULKU z Ph.Eur.

Ak vodivosť vody je menšia ako vodivosť vody uvedená pri príslušnej teplote vody v tejto tabuľke, voda spĺňa požiadavky normy AQUA PURIFICATA a nemusí sa už ďalej testovať! V prípade, že vodivosť vody je vyššia ako uvedená vodivosť v tabuľke, je nutné vodu podrobiť nasledovnej skúške:

 


EUROPEAN PHARMACOPOEIA - AQUA VALDE PURIFICATA (Ultra-čistá voda)

Voda spĺňa požiadavky kvality vody Ph.Eur. AQUA VALDE PURIFICATA, ak jej vodivosť pri zaznamenanej teplote nie je väčšia ako hodnota uvedená v nasledovnej tabuľke:

DOPLNIT TABULKU z Ph.Eur.

Ak vodivosť vody je menšia ako vodivosť vody uvedená pri príslušnej teplote vody v tejto tabuľke, voda spĺňa požiadavky normy AQUA PURIFICATA a nemusí sa už ďalej testovať! V prípade, že vodivosť vody je vyššia ako uvedená vodivosť v tabuľke, je nutné vodu podrobiť nasledovnej skúške:

 

 

 

 


Voda pre laboratóriá:

Kvalita vody je určovaná podľa normy ČSN ISO 3696

 • Typ I (mikrobiologické analýzy)
 • Typ II (miešanie reagentov)
 • Typ III (oplachovanie laboratórnych prístrojov a skiel)
Procesná voda pre laboratóriá sa klasifikuje podľa norny ISO 3696 a ASTM D1193 nasledovne:
 • Voda pre bežné účely (ASTM typ 3, umývanie skla, umývačky laboratórnych pomôcok, analýzy, autoklávy)
 • Voda pre špeciálne laboratórne použitie (ASTM typ 2, analýzy, umývačky laboratórnych pomôcok)
 • Ultračistá voda pre analýzy a testy (ASTM typ 1, analýzy, pilotné a poloprevádzkové projekty)

 

 

Voda pre výrobu elektroniky a polovodičov

Ultra-čistá voda používaná v Elektrotechnickom odvetví vyrábajúcim elektroniku, tranzistory a polovodiče je definovaná v norme ASTM D5127.

 

Prepočet jednotiek vodivosti/odporu vody vody:

1 mS/m = 1000 µS/m = 100 µS/dm = 10 µS/cm

10 MΩ/cm = 1/10 µS/cm = 0,1 µS/cm

1 MΩ/cm = 1/1 µS/cm = 1 µS/cm

 

Přístroje slouží k přípravě ultračisté vody pro laboratorní a analytické účely. Využívají nejmodernější technologie - reversní osmózu, směsné iontoměniče MIX-BED, elektrodeionizaci (EDI). Poskytují nesrovnatelně kvalitnější produkt v porovnání s klasickými metodami - např. elektrodestilací. Výhodou jsou nízké náklady na úpravu vody i údržbu systému. Vyprodukovaná voda odpovídá normám ISO 3696 – typ I,II a III; normám ASTM – typ I, II , III, IV, normám NCCLS – typ I, II, III a dalším.

Použití: - Zdravotnictví               - Klinická biochemie, Sterilizace, Hematologie, OKB,

- Farmacie                    - Lékárny, Výroba léků,

- Chemické laboratoře  - Analýza chromatografie, Polarografie, Odměrná analýza, Fotometrie, Spektrální

analýza, Instrumentální analýza,

- Biotechnologie

- Výroba kosmetických přípravků

- Akumulátory

- Školní laboratoře

- Akvaristika

 

 

*Voda na laboratórne použitie*

pH 5,4 až 7,0, konduktivita má byť menšia ako 500 μS/m (5 μS/cm)

a ďalšie požiadavky podľa STN 68 4063.

 

*Voda na analytické účely*

1. akosť: konduktivita menšia ako 10 μS/m (0,1 μS/cm), 2. akosť: konduktivita menšia

ako 100 uS/m (1 μS/cm), 3. akosť konduktivita menšia ako 500 μS/m (5 μS/cm) a ďalšie

požiadavky podľa STN ISO 3696.

 

*Pitná voda*

konduktivita menšia 125,0 mS/m = 125 000 μS/m = 1 250 μS/cm

a ďalšie požiadavky podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z.

 

*Konduktivita vody***

Bežná destilovaná voda má mať konduktivitu 200 až 500 μS/m (2-5 μS/cm). Voda

redestilovaná v kre­mennej aparatúre má konduktivitu menšiu 100 uS/m.

Veľmi čistá voda má konduktivitu okolo 10 μS/m (0,1 μS/cm). (Zýka, 1988)

 

Literatúra:

Zýka, J. a i.: /Analytická příručka/. I. diel. Praha : STNL/Alfa, 1988,

s. 642.

STN 68 4063: 1982, /Voda destilovaná /(na laboratórne použitie)

STN ISO 3696: 1995, /Kvalita vody na analytické účely/

Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na

vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú

spotrebu